Mokslo metus pradėjome rekolekcijomis

 Tradiciškai naujus mokslometus Kauno kunigų serminarijos bendruomenė pradėjo susikaupimu. 

Rugpjūčio 28–31 dienomis rekolekcijas vedė Aukštosios Panemunės Švenčiausiosios Mergelės Marijos Vardo parapijos vikaras ir Kauno šventojo Mato vidurinės mokyklos kapelionas kun. Arvydas Jakušovas.

Šios susikaupimo dienos prasidėjo himnu į Šventąją Dvasią prašant išminties, supratimo, tvirtumo, Dievobaimės.

Rekolekcijųvedėjaskiekvienąjųdalyvįkvietėkelionei į maldą. Konferencijų, mąstymų metu, remianti sšventojo Pranciškaus Salezo patirtimi, buvo kalbama apie skirtingus maldos būdus, akcentuota maldos gyvenimo svarba, atkreiptas dėmesys į nuolatinio santykio tarp Kūrėjo ir kūrinio būtinumą. Pasak rekolekcijų vedėjo, būtent šio santykio reikia dvasinei gyvybei palaikyti.

Šios susikaupimodienos baigtos iškilminga Eucharistijos liturgija, kurios šventimui vadovavo kun. A. Jakušovas,  drauge koncelebravo seminarijos vadovybė.

Komentarai:

Palikite atsiliepimą



(Nerodomas viešai .)