REKOLEKCIJOS TIBERIADOS BENDRUOMENĖJE

Kauno kunigų seminarijos klierikai pradėdami naujus mokslo metus atliko trijų dienų rekolekcijas, kurias vedė Tiberiados bendruomenės broliai.

g12.JPG

Tiberiados bendruomenės broliai Lietuvoje bendruomeninį gyvenimą pradėjo 2001 metais, nors jau nuo pat Nepriklausomybės pradžios keli broliai kasmet čia apsilankydavo.

Nuo to laiko broliai, gyvendami labai paprastą – malda, rankų darbu ir tarpusavio bendrystės ugdymu grįstą gyvenimą, pas save priima daugybę žmonių, ypač jaunimą ir jaunas šeimas.

Laikas, praleistas su Tiberiados broliais, buvo tikra dovana. Buvome pakviesti drauge su jais gyventi šiai bendruomenei įprastu dienos ritmu, kuriame daug maldos, Šventojo Rašto apmąstymo bei paprasto rankų darbo. Broliai rytais pateikdavo įvadus kuria nors mums, klierikams, aktualia tema. Brolis Mykolas kalbėjo apie tai, kaip savyje numarinti „senąjį žmogų“ ir tapti vis labiau panašesniu į Kristų – mylėti taip, kaip Jis mylėjo. Tam į pagalbą reikia pasitelkti nuolankumą, kuris, anot brolio, yra didesnė dorybė už visus pasninkus ir gerus darbus, bei atvirumą Šventosios Dvasios veikimui, įgalinantį mylėti pagal Kristaus pavyzdį. Brolis Pranciškus, remdamasis evangeline sūnaus palaidūno istorija, pateikė paprastų, bet labai svarbių ir konkrečių įžvalgų, galinčių padėti kurti tarpusavio bendrystę. Anot jo, pamatas, ant kurio statoma bendruomenė, yra gailestingumas. O džiaugsmas, kuris turi lydėti bendruomeninį gyvenimą yra ne tik dovana, bet ir užduotis kiekvienam bendruomenės nariui – turime dėti konkrečias pastangas, kad kitam broliui būtume džiaugsmo, o ne nerimo priežastimi.

Labai graži patirtis buvo rožinio malda, kurią drauge su broliais meldėmės vaikščiodami po Baltriškių kaimelio apylinkes. Paprastas rankų darbas, kurį taip vertina Baltriškėse gyvenantys broliai, taip pat buvo labai svarbi rekolekcijų dalis. Drauge dirbdami galėjome pasikalbėti, artimiau susipažinti ir tokiu būdu stiprinti tarpusavio bendrystę.

Vieną vakarą aplankėme Vido ir Dalios šeimyną, kuri įsikūrusi netoli Baltriškių ir gyvena Tiberiados bendruomenės dvasingumu.

Tiberiados broliai gyvena kaip paprasti kaimo žmonės – dirba žemę, augina gyvulėlius. Su keliais iš jų – asiliukais, klierikai ypatingai artimai susibičiuliavo. Galbūt todėl, kad Dievui ir Bažnyčiai pasišvęsti apsisprendusio žmogaus misija yra būti panašiu į tą asiliuką, ant kurio sėdėdamas Jėzus jojo į Jeruzalę: nuolankiai liudyti ir nešti Jėzų į pasaulį.

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)