REKOLEKCIJOS VIENUOLYNE PRIE KRYŽIŲ KALNO

Rugsėjo 2 – 5 dienomis, Kauno kunigų seminarijos klierikai atliko rekolekcijas Mažesniųjų brolių ordino vienuolyne prie Kryžių kalno. Rekolekcijas vedė seminarijos dvasios tėvas br. kun. Severin Armin Holocher OFM.

rekolekcijos2.JPG

Klierikams mąstymus apie maldą sakė br. kun. Ramūnas Mizgiris OFM. Šios rekolekcijos buvo įvadas į naujus studijų ir formacijos seminarijoje metus. Gražus atitikimas, kad šiemet minime pal. Jono Pauliaus II vizito į Lietuvą 20-tąsias metines ir rekolekcijas buvo galima atlikti Kryžių kalne, kurį palaimintasis popiežius išgarsino visame pasaulyje. Rekolekcijos čia buvo didelė brolių pranciškonų dovana, prašome, kad Dievas laimintų jų broliją naujais pašaukimais. Pastiprėję dvasiškai ir pailsėję fiziškai Kauno kunigų seminarijos auklėtiniai yra pasiruošę kibti į mokslus bei bendruomeninį gyvenimą, kaip geriausią būdą pasirengti kunigystės sakramentui.

Palaimintasis Jonai Pauliau II, melski už mus!

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)