RUGSĖJO PIRMOJI

rug1.JPG
Šiandien Šv. Mišiomis Kauno arkikatedroje bazilikoje pradėjome naujuosius mokslo metus

Į Kauno arkikatedrą susirinko Kauno universitetų rektoriai, dėstytojai ir studentai, taip pat moksleiviai. Kyla didelis džiaugsmas matant, jog Lietuvoje pasaulietiniai universitetai yra atviri tikėjimo išpažinimui ir mokslo metus pradeda susirinkę arkikatedroje. Šv. Mišiose giedojo mišrus choras sudarytas iš arkikatedros choro „Cantate“ bei VDU KTF studentų ir jaunimo choro „Veritas“ vadovė Vita Liaudanskaitė-Vaitkevičienė. Arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ kvietė studijomis formuoti plačiai mąstančius, o svarbiausia moralius žmones, pabaigoje homilijos simboliškai ištardamas Tautinės giesmės žodžius „Ir šviesa ir tiesa mus žingsnius telydi“. Krikščionys atsimena Kristaus žodžius, jog Jis yra tiesa. Patarnaudami liturgijoje meldėme tikėjimo malonės sau ir visai akademinei bendruomenei, idant žinių siekis nesugundytų prarasti atviro žvilgsnio į Dievą.

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)