007_small.jpgSeminarijoje lankėsi naujasis Kauno arkivyskupo augziliaras vysk. Kęstutis Kėvalas.

Lapkričio 29 dieną Kauno kunigų seminarijos bendruomenę aplankė naujasis Kauno arkivyskupo augziliaras, titulinis Abzziri vyskupas dr. Kęstutis Kėvalas.

Vyskupas kartu su seminarijos vadovybe iškilmingų šventų Mišių metu dėkojo už pašaukimo dovaną ir meldė gausių bei brandžių dvasinių pašaukimų. Homilijoje ganytojas kalbėjo apie viltį. Būtent toks - „Kristus – mano viltis“ –  yra ir vysk. K. Kėvalo vyskupiškas šūkis.

Baigiantis šventoms Mišioms seminarijos rektorius mons. Aurelijus Žukauskas naujajam vyskupui įteikė rašiklį, kuriuo jis ateityje galės pasirašinėti įvairius dekretus.

Vėliau vyskupas pusryčiavo su visa semianrijos bendruomene.

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)