SEMINARIJOS ALUMNŲ KŪRYBINIS VAKARAS "LAIŠKAI"

kurybinis_vakaras.JPG

Lapkričio 6 d. Maironio lietuvių literatūros muziejuje vyko klierikų ir jau seminariją baigusių kunigų kūrybinis vakaras, pavadintas „Laiškai“.

Šis renginys tai po pertraukos atgimęs seminarijos klierikų kūrybos vakaras, tradiciškai rengtas Maironio lietuvių literatūros muziejuje kiekvieną rudenį. Šiemet kūrybinio vakaro aplinka buvo improvizuota prelato Jono Mačiulio – Maironio svetainė, kurioje lankėsi įvairūs personažai, prelato bičiuliai. Svečiavosi kompozitorius Juozas Naujalis su sūnumi Juozuku, lankėsi ir operos dirigento, kompozitoriaus Juozo Tallat – Kelpšos šeimyna, buvo užėjęs Maironio geras prietėlius  Adomas Dambrauskas – Jakštas bei kiti. Šie personažai slėpė kunigus ir klierikus, kurie su publika dalinosi savo kūryba ir talentais. Renginį vedė Palemono parapijos klebonas ir Vytauto Didžiojo universiteto kapelionas kun. Darius Vasiliauskas, poeziją skaitė kunigai: Nerijus Pipiras, Robertas Urbonavičius, Gytis Stumbras, Aurimas Stiklakis, Erastas Murauskas, prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas, diakonas br. Bernardas Belickas OFM. Šauniai pasirodė ir jauniausieji vakaro dalyviai – Vaiva bei Leonardas, pagrojęs muzikinį kūrinį klarnetu. Esame labai dėkingi mus šiltai priėmusiai ir net į vaidinimą įsitraukusiai Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorei Aldonai Ruseckaitei, o taipogi Vitai Liaudanskaitei – Vaitkevičienei, kurios idėjos bei nuoširdi draugystė mus augina, leisdama skleistis kiekvieno iš mūsų talentams.

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)