Seminaristai Meldžiasi su Šiluvos piligrimais

Tradiciniuose Šiluvos atlaiduose Kauno kunigų seminarijos studentai meldėsi už seminarijos geradarius, už šeimas, jaunimą, kariuomenę bei už savo “Alma Mater„.

2012 rugsėjo 6 – 16 dienomis didžioji dalis Kauno kunigų seminarijos klerikų talkino didžiuosiuose Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaiduose. Šiemet buvo minimas Lietuvos Krikšto 625 metų  ir Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio beatifikacijo 25-erių metų jubiliejus. Kiekvieną dieną klierikai pagelbėjo tikintiesiems kuo prasmingiau minėti Dievo Motinos Gimimo iškilmę: rengė asistas per iškilmingas Šventąsias Mišias, vedė Rožinio maldą, rašė maldos intencijas, pagelbėjo savanoriams tiek Apsireiškimo koplyčioje, tiek bazilikoje ar aikštėje, kurioje vyko pagrindinės kiekvienos dienos Mišios,  užtikrinti tvarką ir rimtį.

Kiekvieni atlaidai – nuostabi tikinčiųjų bendrystės šventė. Kiekvienas žemės lopinėlis šiluvoje persunktas žmogaus viltingo žvilgsnio. Matant kiekvienais metais į Šiluvą plaukiančias maldininkų minias, galima drąsiai teikti, jog čia per Marijos užtarimą kuriama nauja širdis. Todėl kiekvienam klierikui labai svarbus buvimas prie Šiluvos Dievo motinos kojų. Tai ženklas ir liudijimas, galimybė justi tai, kuo bažnyčia yra gyva, kelionė žemės keliais kartu su Marija – Tikėjimo Motina.

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)