Šiluvos atlaidai

iluvos_atlaid.jpg

Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiemet Šiluvos atlaidai sutraukė tūkstančius tikinčiųjų iš visos Lietuvos.

Dvylika mūsų seminaristų visų atlaidų metu Šiluvoje patarnavo liturgijoje, pamaldose bei pastoracinėje tarnystėje. Kadangi šie metai Lietuvoje yra pal. Teofiliaus Matulionio metai, Šiluvoje piligrimai taip pat turėjo malonę melstis prie jo relikvijoriaus prašant sau ir kitiems šio mūsų tautos garbingojo vyro užtarimo. Šiluvos atlaiduose kaip ir kiekvienais metais patarnavo savanorių komanda, kuri pasirūpino, kad kiekvienos dienos pamaldos ir renginiai vyktų sklandžiai ir kiekvienas būtų informuotas kas kur ir kada vyksta.

Jau antri metai Šiluvos atlaiduose esanti palapinė su užrašu „Turiu tau laiko“, kurioje tarnauja ir mūsų seminaristai, kviečia piligrimus dvasiniam pokalbiui, o Caritas palapinėse už auką dalinama arbata ir kava bei teminės diskusijos įvairiais socialiniais klausimais pritraukia gausų būrį tikinčiųjų.

Po šios dvasią atgaivinančios tarnystės Šiluvoje, mūsų seminaristai sugrįžę į savo Alma Mater vėl įsijungė į įprastą seminarijos ritmą. Džiaugiamės ir dėkojame Dievui už visas čia gautas malones.

 V kurso klierikas Liutauras Vilėniškis

ALBUMAS.jpg 

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)