Skyrimai

skyrimaiLapkričio 20 d., per Kristaus Karaliaus, Visatos Valdovo, iškilmes tradiciškai Kauno arkikatedroje buvo teikiami lektorių ir akolitų skyrimai, priimti kunigystės kandidatų – klierikų Dainiaus Kauniečio, Pauliaus Kontrimo, Andriaus Končiaus pasižadėjimai. Lektoriaus tarnystei – skelbti Dievo žodį – skyrimai buvo suteikti Kazimierui Gelažnikui, Dainiui Kauniečiui, Nerijui Pipirui, Robertui Urbonavičiui, Valdui Šidlauskui, akolito – dalyti šv. Eucharistiją – Donatui Grigaliui, Deividui Baumilai ir Dariui Vasiliauskui.

Iškilmingai Eucharistijai arkikatedroje vadovavo ir skyrimus teikė arkivyskupas  Sigitas Tamkevičius, koncelebravo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, seminarijos rektorius mons. Aurelijus Žukauskas, dvasios tėvas kun. Audrius Arštikaitis, prefektas kun. Kęstutis Genys, prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS. Liturgiją gausiai dalyvavusiems tikintiesiems aiškino mons. Adolfas Grušas.

Savo homilijoje Vilkaviškio vyskupas R. Norvila sakė, jog Kristaus Karaliaus iškilmė – tai viršukalnė, nuo kurios žvelgiant atsiveria visi, tądien užbaigiami Bažnyčios liturginiai metai. Jų viršūnė – Jėzaus triumfas prieš savo persekiotojus, visos žmonijos atpirkimas savo kančia ir mirtimi, ištikimos meilės iki galo paliudijimas.

„Ši Jėzaus meilės pamoka moko ne paniekinti, užvaldyti kitą, bet jį gerbti, pasilenkti prie silpnesnio“, – sakė ganytojas. Pasak jo, sekmadienio Dievo žodis ragina kiekvieną sau atsakyti, ar tikrai Dievas, būdamas Visatos Valdovas, yra svarbiausias ir aukščiausias jo gyvenime.

„Kunigo tarnystė reiškia įsijungti į Kristaus, Visatos Valdovo, veikimą. Dėl to su didele atsakomybe ne viešpatauti, bet tarnauti Kristaus pavyzdžiu, broliai, esate kviečiami“, – sakė vysk. R. Norvila jauniesiems seminaristams, pabrėždamas, jog tarnystė Kristui ypač šiandien, kai gyvename priešiškumo laikais, tampa vis prasmingesnė.

Vysk. R. Norvila šia proga prisiminė ir kitus tarnaujančius bažnyčioje ir padėkojo arkikatedros chorui, drauge su kitais bažnytiniais chorais mininčiam dangiškosios globėjos Šv. Cecilijos šventę.

Prieš ganytojišką palaiminimą arkivyskupas S. Tamkevičius paprašė tikinčiųjų nuolatine malda lydėti būsimuosius kunigus, melstis už pašaukimus į kunigystę.

Pasibaigus iškilmėms arkikatedroje, seminarijoje vyko iškilmingi, skyrimų progai skirti pietūs.

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)