SKYRIMAI

skyrimai2016.jpg

Lapkričio 27 d., Kauno arkikatedroje bazilikoje buvo teikiami lektorių, akolitų ir kandidatų diakono bei kunigo tarnystei skyrimai .

Skyrimų išvakarėse kandidatai diakono ir kunigo tarnystei drauge su būsimaisiais lektoriais bei akolitais svečiavosi Palendrių Šv. Benedikto vienuolyne. Br. Lukas Skroblas OSB papasakojo apie istorinę lektoriaus bei akolito tarnysčių raidą, supažindino su pagrindinėmis šių tarnysčių funkcijomis liturgijoje.

Sekmadienį, lapkričio 27 d. Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ suteikė lektoriaus skyrimus trečiojo bei ketvirtojo kurso klierikams – Martynui, Normundui, Gediminui, Matui, Mariui ir Liutaurui . Jie tapo Šventojo Rašto liturginių skaitinių skaitovais. Klierikai Vincentas ir Emilis gavo akolito skyrimus ir nuo šiol turės ekstraordinarinę teisę dalinti Šventąją Komuniją ir nešti Švč. Sakramentą ligoniams. Trečiakursis Edgaras ir antrakursis Mantas tapo kandidatais siekti  diakono bei kunigo šventimų.

ALBUMAS.jpg

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)