ŠLOVINIMO VAKARAS ŠV. PRANCIŠKAUS KSAVERO BAŽNYČIOJE

Lapkričio 27 d. Kauno kunigų seminarijos klierikai giedojo šlovinimo vakare jėzuitų Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčioje.

IMG_0116.JPG

Šiuos šlovinimo vakarus  kaip pasiruošimą 2013 m. Kaune vykusioms Lietuvos Jaunimo Dienoms pradėjo rengti katalikų evangelizacijos bendruomenė „Naujoji Sandora“. Šlovinimo vakarai –  tai jaunimo pamėgtos pamaldos, kurių metu giesmėmis garbinamas Viešpats Jėzus, pasiliekantis su mumis Švenčiausiame Sakramente, taip pat šių pamaldų metu yra galimybė atlikti išpažintį ar pasikalbėti su kunigu. Šlovinimo vakarai rengiami kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį. Šiltuoju metų laiku jie vyksta pranciškonų Šv. Jurgio bažnyčioje, o žiemą persikelia pas tėvus jėzuitus – į Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčią. Advento laike šlovinimo vakarai Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčioje vyks kiekvieną ketvirtadienį.

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)