SUSITIKIMAS SU ARKIVYSKUPU LIONGINU VIRBALU SJ

L.JPG

Lapkričio 12 d. Kauno kunigų seminarijos bendruomenės valandoje svečiavosi Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ.

Susitikimo pradžioje kalbėjomės apie liturginių valandų (brevijoriaus) maldyno, kurio redagavimo darbui arkivyskupas vadovauja, leidybą. Arkivyskupas džiaugiasi, jog jau yra atspausdinti ir naudojami trys iš keturių liturginio maldyno tomų. Ketvirtasis taip pat jau paruoštas spaudai ir laukia Vatikano Dieviškojo kulto ir sakramentų disciplinos kongregacijos patvirtinimo. Liturginių valandų malda mums, klierikams, yra labai svarbi, nes tapę kunigais būsime įpareigoti ją melstis kasdien.

Arkivyskupas taip pat pristatė ir busimų bažnytinių gailestingumo metų šventimo gaires, pasidalino prisiminimais iš studijų seminarijoje laikų.

Paklaustas kaip jis mato mūsų, būsimų kunigų, ateitį ir vietą Bažnyčioje, arkivyskupas pateikė apaštalo Petro pavyzdį. Petrui atvykus į Romą nebuvo ne tik jokių bažnytinių institucijų, bet net ir mažesnių krikščionių bendruomenių, jis buvo vienas. Arkivyskupo kunigiškosios tarnystės vizija yra tokia pati kaip ir popiežiaus Pranciškaus – leistis į Bažnyčios paribius, nelaukti, kol žmonės ateis prašyti sielovadinių patarnavimų, bet patiems eiti pas žmones nešant jiems Gerąją Kristaus Naujieną.

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)