SUSITIKIMAS SU ARŪNU KUČIKU

Kucikas_2.jpg

Balandžio 6 d. Kauno kunigų seminarijos bendruomenės valandoje svečiavosi Kauno arkivyskupijos Caritas direktorius Arūnas Kučikas.

Susitikimo pradžioje svečias pasidalino savo liudijimu, kaip būdamas 25 m. atrado kelią į Bažnyčią ir susitikimą su Kristumi pažymėdamas, jog šios kelio pradžioje jį kantriai ir dėmesingai lydėjo vienoje paskaitoje sutiktas kunigas, seminarijos dėstytojas, kan. Algimantas Kajackas.

Poną Arūną daugelis pažįsta kaip nenuilstantį jaunimo sielovados darbuotoją, kuris Lietuvai atkuriant Nepriklausomybę, buvo šios svarbios sielovados srities vienas iš pagrindinių formuotojų Kauno arkivyskupijoje. Arūnas prisiminė nevyriausybinių organizacijų Lietuvoje kūrimosi pradžią, bendradarbiavimą su Vokietijos katalikais, pasakojo apie darbą prezidentūroje, kurioje tuometinį Lietuvos Prezidentą Valdą Adamkų konsultavo jaunimo ir sporto politikos klausimais. Paskutinė pono Arūno darbo vieta valstybės tarnyboje buvo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje, kurioje jis vadovavo Bendruomenių reikalų skyriui.

Ponas Arūnas taip pat atsakė į klierikų klausimus, pasidalino įžvalgomis apie šiandieninę vyrų sielovadą, džiaugėsi galimybe vėl darbuotis Bažnyčioje ir linkėjo klierikams mokėti argumentuotai pagrįsti savo atsiliepimą į pašaukimą kunigiškajai tarnystei.

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)