SUSITIKIMAS SU DARIUM CHMIELIAUSKU

Spalio 29 d. Kauno kunigų seminarijos klierikai susitiko su Kauno arkivyskupijos atstovu spaudai Darium Chmieliausku.

Darius.jpg

Susitikimą Darius pradėjo pasidalindamas įspūdžiais iš nacionalinio Lietuvos radijo ir televizijos (LRT) tarybos posėdžio, kurioje yra deleguotas atstovauti Lietuvos vyskupų konferenciją. Tąkart LRT taryboje svečiavęsis Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos departamento vadovas pulkininkas Saulius Guzevičius pateikė įžvalgas apie propogandinį karą, vykstantį Lietuvos informacinėje erdvėje. Lietuvoje panašaus pobūdžio karas – ne naujiena. Dar pokario rezistencijos metu Lietuvos partizanai suvokė dominavimo informacinėje erdvėje svarbą ir jiems prieinamomis priemonėmis priešinosi sovietinei propogandai. Darių sužavėjo pulkininko pateiktas su evangelija susišaukiantis būdas priešintis propogandai ir dezinformacijai. Tas būdas yra paprasčiausias tiesos sakymas. Neturime nuleisti rankų liudydami tiesą, net jei ir mūsų turimos priemonės bei resursai iš pirmo žvilgsnio atrodo menki. Pastangos visuomet duoda vaisių.

Paprašytas pasidalinti apie gyvenimo šeimoje patirtį, Darius kalbėjo apie santuokoje atrastą savo silpnumo ir ribotumo atpažinimo dovaną. Gyvenimas šeimoje padeda atpažinti savo silpnumus ir vidines žaizdas, kurias Dievas nori išgydyti. Darius linkėjo ir mums, būsimiems kunigams, ieškoti galimybių būti bendrystėje su žmonėmis, kurti santykius ir nebijoti atpažinti bei pripažinti savo silpnumus bei sužeidimus, atiduoti juos Dievui, kad gydytų ir perkeistų.

Be to, kad Darius yra arkivyskupijos atstovas spaudai, katalikiško žurnalo „Artuma“ redaktorius bei Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojas, drauge su kitais penkiais vyrais rengiasi nuolatinio diakono tarnystei. Pabendravę su Dariumi supratome, kad svarbiausias jo darbas ir pašaukimas yra būti žmonos vyru bei penkių (penktasis dar pakeliui!) vaikų tėčiu.

Susitikimas su Dariumi tikrai praturtino! Dėkojame ir lydime malda!

Komentarai:

Palikite atsiliepimą



(Nerodomas viešai .)