SUSITKIMAS SU KAUNO ARKIVYSKUPU

Virbalas20161109.jpg

Lapkričio 9 d. Kauno kunigų seminarijos bendruomenės valandoje susitikome su Kauno arkivyskupu Lionginu Virbalu SJ.

Prieš susitikdami pokalbiui, drauge su arkivyskupu šventėme Eucharistiją ir pusryčiavome. Susitikime su klierikais arkivyskupas Lionginas pateikė įžvalgas apie pastoracijos perspektyvas Kauno arkivyskupijoje. Anot arkivyskupo, artimiausioje ateityje svarbu stiprinti parapijų pastoracines tarybas, skatinant pasauliečius prisiimti didesnę atsakomybę organizuojant tiek pastoracinę veiklą parapijoje, tiek sprendžiant ekonominius bendruomenės reikalus. Arkivyskupas pateikė į JAV emigravusių lietuvių pavyzdį, kurie praeityje savo pačių pastangomis kūrė bendruomenes ir statė bažnyčias.

Arkivyskupas atsakė į gausius klierikų klausimus. Susitikimą, arkivyskupo siūlymu baigėmi giedodami giesmę „Viešpats pakrantėj stovėjo“. 

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)