SUSITIKIMAS SU KAUNO ĮGULOS KAPELIONATO KAPELIONU

Karklys.jpg

Lapkričio 23 d., Lietuvos kariuomenės dienos proga, Kauno kunigų seminarijos bendruomenės valandoje susitiko su Kauno Įgulos kapelionato kapelionu, Kauno apskrities policijos ir kitų statutinių valstybės tarnybų kapelionu, kapitonu kun. Tomu Karkliu.

Svečias kalbėjo apie kunigiškosios tarnystės ypatumus tarnaujant statutinių valstybės pareigūnų sielovadoje, pristatė sielovadines iniciatyvas policijoje. Kun. Tomas minėjo, jog kapeliono tarnystė reikalauja daug pastangų, uolumo, nepriekaištingos moralės ir asmeninio gyvenimo pavyzdžio. Taip pat ragino pagalvoti apie galimybę jungtis į kariuomenės bei kitų valstybės tarnybų kapelionų gretas, atsakė į klierikų užduotus klausimus.

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)