SUSITIKIMAS SU KUN. ROBERTU GRIGU

Grigas.jpg

Spalio 15 d. Kauno kunigų seminarijos bendruomenės svečias – kun. Robertas Grigas

Pasitikdami Kauno kunigų seminarijos gyvavimo 150 metų jubiliejų stengiamės vis labiau pažinti mūsų Alma Mater istoriją, tad šį kartą seminarijos rektoriaus kvietimu mus aplankė kun. Robertas Grigas. Kunigas Robertas yra vienas iš tų kunigų, kurie Kauno kunigų seminarijos... nebaigė. Sovietinės valdžios suvaržymai lėmė tai, jog praeito amžiaus septintojo dešimtmečio pradžioje buvo suorganizuota pogrindinė seminarija, kurią ir baigė kunigas Robertas. Kunigas Robertas pasakojo, jog studijos šioje seminarijoje nevyko mums įprasta tvarka. Priimti į pogrindinę seminariją, klierikai apsigyvendavo kurioje nors parapijoje ir patarnaudami kunigams kaip zakristijonai ar vargoninkai slapta ruošdavosi kunigiškąjai tarnystei. Šios seminarijos pagrindiniai organizatoriai buvo kunigai vienuoliai – daugiausiai jėzuitai ir marijonai. Tokiems „nelegaliems“ klierikams kunigystės šventimus suteikdavo taip pat „nelegalūs“ vyskupai tremtiniai – vysk. Julijonas Steponavičius ir vysk. Vincentas Sladkevičius. Nors ir neturėdami specialaus sovietinės valdžios išduodamo kunigo pažymėjimo, šie slapta įšventinti kunigai tarnaudavo drąsesnių klebonų aptarnaujamose parapijose atlikdami kunigų vikarų pareigas, taip pat vesdami rekolekcijas vienuolėms, jaunimui. Pats kunigas Robertas slapta kunigu buvo įšventintas Kaišiadoryse 1987 metais.

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)