SUSITIKIMAS SU KUN. TOMU TREČIOKU

Tomas_treiokas.jpg

 Balandžio 22 d. Kauno kunigų seminarijos bendruomenės valandoje svečiavosi Kauno Šv. Antano parapijos klebonas kunigas Tomas Trečiokas.

.

Kunigas Tomas drauge su mūsų bendruomene ryte šventė Eucharistiją ir po Žodžio liturgijos pasakė pamokslą apie tai, kaip kunigui svarbu būti ne vartotoju, o kūrėju, kuriame atsispindi paties Dievo Kūrėjo paveikslas ir panašumas.

Papusryčiavę susitikome seminarijos svečių kambaryje kur toliau klausėme kunigo Tomo minčių apie dosnumą ir šykštumą, apie džiaugsmą, kurį patiria kunigas matydamas Dievo naujam gyvenimui prikeliamus palūžusius žmones. Kunigas Tomas ragino negyventi iliuzijose susikuriant savo kunigiškosios tarnystės įvaizdį ir ragino būti tikrais vyrais – drąsiai įveikti pasitaikančias problemas ir mokėti laikyti liežuvį už dantų. Šis, kaip ir kiekvienas susitikimas bendruomenės valandoje mus praturtino. Ypatingai smagu matyti jauną kunigą degančia širdimi ir plačia šypsena. Melsimės, kad Dievas ir toliau laimintų kunigo Tomo tarnystę Šv. Antano parapijoje.

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)