SUSITIKIMAS SU PARENGIAMOJO KURSO KLIERIKAIS ŠILUVOJE

Vasario 1 d. Kauno kunigų seminarijos klierikai aplankė savo parengiamojo kurso brolius Šiluvoje.

propedeutai2014.jpg

Mintis aplankyti Šiluvoje gyvenančius ir studijuojančius brolius spontaniškai gimė grįžtant iš rekolekcijų Paparčiuose. Kaip tarėm, taip ir padarėm! Rektoriui palaiminus, šeštadienį išlėkėme į Šiluvą. Nudžiugome sužinoję, jog ten sutiksime ir Vilniaus seminarijos parengiamojo kurso klierikus, kurie su savo ugdytojais tą dieną taip pat lankėsi Šiluvoje. Kartu šventėme Eucharistiją Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo Bazilikoje, o papietavę drauge meldėmės Švč. Mergelės Marijos rožinį. Šią maldą tiesiogiai transliavo Marijos radijas.

Buvo gera kartu pabūti ir pabendrauti.

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)