SUSITIKIMAS SU VATIKANO VALSTYBĖS SEKRETORIUMI

PAROLIN.jpg

Gegužės 9 d. Lietuvos kunigų seminarijų klierikai  ir vadovai susitiko su Vatikano valstybės sekretoriumi, kardinolu Pietro Parolin.

Pasibaigus Nacionaliniam Gailestingumo Kongresui, kardinolas Pietro Parolin išreiškė norą susitikti su Lietuvos kunigų seminarijų klierikais ir vadovais Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje.

Susitikimas prasidėjo bendru Eucharistijos šventimu, kuriame be kardinolo Pietro Parolin, drauge meldėsi apaštališkasis nuncijus arkivysk.upas Pedro Lopez Quintana, Lietuvos vyskupai, Lietuvos ambasadorė prie Šventojo Sosto ir Maltos Ordino dr. Irena Vaišvilaitė, kiti garbingi svečiai.

Homilijoje kardinolas Pietro Parolin priminė Šventosios Dvasios dovanas, lygino jas su dorybėmis, ypatingai išskirdamas tvirtumo dovaną. Ragino leisti Šventajai Dvasiai veikti, nes skirtingai nei siekiant dorybių, Šventosios Dvasios dovanoms skleistis mūsų pastangų nereikia. Reikia tik atvirumo ir pasitikėjimo nuostatos.

Vėliau visi susitikome Vilniaus seminarijos konferencijų salėje. Bendraudami su kardinolu galėjome užduoti klausimus, į kuriuos jis mielai atsakė. Kalbėdamas klierikams linkėjo gilinti draugystę su Jėzumi, ypač švenčiant Eucharistiją, kuri yra ne tik bendrystės su Dievu ir broliais šventimas, bet taip pat gyvas Kristaus aukos ant kryžiaus atminimas ir sudabartinimas.

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)