SUSITIKIMAS SU VYSK. KĘSTUČIU KĖVALU

k.kevalas20160302.jpg

Kovo 2 d. Kauno kunigų seminarijos bendruomenės valandoje svečiavosi vyskupas Kęstutis Kėvalas.

Drauge šventę Eucharistiją ir papusryčiavę susitikimą su vyskupu Kęstučiu pradėjome tradiciškai – kiekvienas asmeniškai pasidalindami kuo gyvename. Vėliau su vysk. Kęstučiu aptarėme aktualų klausimą – kunigų ir klierikų veiksmus bei padėtį kilus kariniam konfliktui ar priešui okupuojant Lietuvą. Vysk. Kęstutis, remdamasis Bažnyčios Mokymu pateikė pavyzdžių, kokią poziciją karo atveju turėtų užimti dvasininkai. Kunigas jokiu būdu negalėtų imti ginklo į rankas ir kautis priešakinėse pozicijose, bet turėtų būti šalia Tėvynę ginančių vyrų ir moterų jiems visokeriopai patarnaudamas, drąsindamas ir stiprindamas o jei reikia, pagelbėti ir pagalbos prašančiam priešui. Bažnyčių pastatai karo metu turėtų tapti ligoninėmis ir prieglaudomis būsto netekusiems žmonėms. Klierikų padėtis tokiu atveju kiek kitokia. Klierikas, būdamas pasauliečiu, gali atlikti pareigą Tėvynei gindamas jos Laisvę ginklu, tačiau vyskupas klierikus matytų daugiau kaip pagalbininkus sielovadoje nei kaip aktyvius karius, nes šiandieninis karas reikalauja profesionalių įgūdžių, kuriems įgyti reikia specialaus pasiruošimo. Prisimindamas 1991 m. sausio įvykius Lietuvoje, vyskupas Kęstutis kalbėjo apie neginkluoto pasipriešinimo jėgą, prieš kurią sutrinka karui pasiruošę, gerai ginkluoti kariai. Bendra malda tokiose situacijose nepaprastai suvienija žmones ir įgalina juos atlikti žygdarbius.

Melskime Dievą, kad mūsų Tėvynėje ir visame pasaulyje vis daugiau žmonių įsipareigotų tapti taikos apaštalais o ne karo pranašais.

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)