Susitikimas su vysk. Kęstučiu Kėvalu

Vysk._Kstutis.jpg

Gegužės 17 d. Kauno kunigų seminarijos bendruomenės valandoje lankėsi vyskupas Kęstutis Kėvalas. Išklausęs, kaip sekasi seminaristams, vyskupas priminė popiežiaus Pranciškaus raginimą nedaryti dalykų vien dėl, kad visada buvo taip daroma. Turime drąsiai išbandyti naujus metodus, kai seni nustoja veikti. 

Šių dienų problema, kalbėjo svečias, yra nesibaigiantis svarstymas apie veiklos galimybes. Turime imtis vienos aktualiausios srities ir ją “spausti”, tik tada sulauksime rezultatų. 

Ėjimas ieškoti paklydusios avies, toliau kalbėjo vyskupas, yra šio laiko ženklas. Vyskupas Kęstutis drąsino, jog yra įmanoma šiais laikais skelbti Kristų efektyviai, patraukiant žmones į Bažnyčią. Yra tai liudijančių gerų pavyzdžių, kad ir vilties bėgimas, kuriame pernai dalyvavo 10 000 žmonių. Religingumas pasaulyje nemažėja, atvirkščiai: žmonės desperatiškai ieško tikėjimo. 

Šalia raginimo nebijoti naujų dalykų vyskupas taip pat perspėjo vengti pagundos viską daryti patiems, imti vien aptarnauti parapijiečius, taip ugdant juose vartotojus. Komandinis darbas su pasauliečiais yra Bažnyčios ateitis, kalbėjo vyskupas Kęstutis. Komandoje būname daug efektyvesni ir išmokstame nuolankumo.

Baigdamas vyskupas Kęstutis palinkėjo klierikams pakeliui neprarasti ūpo.

Po bendruomenės valandos su seminaristais vyskupas Kęstutis Kėvalas ir visi arkivyskupijos kunigai šventė šventąsias Mišias seminarijos Švč. Trejybės bažnyčioje. Homilijos metu vyskupas pasidalino susitikimo su popiežiumi šventuoju Jonu Pauliumi II Lietuvoje patirtimi ir išsakė mintį, jog net jei šiandien ir neturime pilno paveikslo, kuri Dievas mus veda, negalime dėl to pykti. Tai, ką Dievas mums yra parengęs, visuomet yra daugiau negu galime pagalvoti.

V kurso klierikas Sigitas Jurkštas 

ALBUMAS.jpg

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)