SUSITIKIMAS SU VYSKUPU JONU KAUNECKU

Spalio 22 d. Kauno kunigų seminarijos bendruomenė susitiko su Panevėžio vyskupu emeritu Jonu Kaunecku

00000.jpg

Vyskupas Jonas paprastai ir labai atvirai pasidalijo įžvalgomis apie kunigystę.

Kaip vieną iš didžiausių iššūkių ir pagundų šiandienos kunigui vyskupas Jonas įvardijo nusiminimą. Anot jo, šiandien kunigas, nematydamas savo tarnystės vaisių ar nesulaukdamas atsako į skelbiamą Gerąją Naujieną, yra gundomas nuleisti rankas, nusivilti, nebedėti pastangų sielovadoje.

Vyskupas Jonas pateikė keletą paprastų pavyzdžių iš savo sielovadinės patirties, kuomet nuoširdus dėmesys parapijos ligoniams ar asmeniškas pakvietimas pažadino atsaką parapijiečių širdyse.

Vyskupas minėjo, kad jam, kaip ganytojui, būdavo skaudu patirti, jog kaip kurie kunigai pernelyg dažnai tikisi materialaus atlygio už savo tarnystę. Paklaustas, kas asmeniškai jam yra didžiausias atlygis kunigiškoje tarnystėje, vyskupas Jonas atsakė, jog jam didžiausią džiaugsmą teikia galimybė būti žmogaus atsivertimo liudininku. Perleidęs Panevėžio vyskupijos ordinaro pareigas vyskupui Lionginui Virbalui SJ, vyskupas Jonas sakė turįs daugiau galimybių betarpiškam bendravimui su žmonėmis, tad neretai yra kviečiamas į įvairius susitikimus, taip pat tarnauja kaip rekolekcijų vadovas.

Dėkojame Dievui už galimybę pabendrauti su geruoju ganytoju pagal Jėzaus pavyzdį – vyskupu Jonu.

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)