Šv Kūdikėlio Jėzaus Teresė

Spalio 1 – Šventosios Kūdikėlio Jėzaus Teresėlės gimimo dangui diena.

Ta proga Kauno kunigų seminarijos šešto kurso broliai paminėjo savo kurso dangiškosios globėjos dieną. Ryte Šventų Mišių metu diakonai Deividas Baumila, Donatas Grigalius ir Darius Vasiliauskas ne tik patarnavo prie altoriaus, bet ir vadovavo bendruomeniniam giedojimui, skaitė skaitinius, nešė atnašas.  Tos pačios dienos vakare vyko Švenčiausiojo Sakramento adoracija. Jos metu buvo skaitomos šios šventosios dienoraščio ištraukos, keletą muzikinių kūrinių atliko dėstytoja Vita Vaitkevičienė (vargonai) ir Rimantė Pilipavičiūtė (violončelė)

Baigiantis maldai  šventoji Teresėlė seminarijos bendruomenei siuntė  tikrą rožių lietų, tuo primindama dieviškosios tikrovės artumą, kiekvienam, kuris kaip vaikas pasitiki Dievo Gailestingumu.

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)