Švč. M. Marijos apsireiškimas Fatimoje  100-mečio paminėjimas Šiluvoje

iluvos.jpg

Kiekvieno mėnesio 13-ąją dieną Šiluvoje minima Marijos diena.

Šiais metais čia susirinko ypatingai gausus piligrimų būrys, nes Katalikų Bažnyčia Lietuvoje vienijosi su Šventuoju Tėvu Pranciškumi, kuris tuo pačiu metų aukojo šv. Mišias Fatimoje ir paskelbė šventaisiais mažuosius Fatimos piemenėlius Pranciškų ir Jacintą. Lygiai prieš 100 metų, gegužės 13-ąją Marija pasirodė  Fatimos piemenėliams su ypatinga žinia, kuri yra aktuali ir šiandien. Šiemet ši diena Šiluvoje  buvo tarsi „mažieji“ Šiluvos atlaidai. Pagrindinės 12 val. šv. Mišios buvo aukojamos Šiluvos bazilikos sakralioje aikštėje, kuriose dalyvavo Lietuvos ganytojai iš Kauno, Vilniaus, Kaišiadorių, Panevėžio, Šiaulių ir Telšių vyskupijų kartu su gausiu būriu kunigų, pašvestojo gyvenimo narių ir tikinčiųjų iš visos Lietuvos. Šv. Mišioms patarnavo ir jungtiniame chore giedojo Kauno kunigų seminarijos auklėtiniai. Liturgijoje taip pat patarnavo ir Telšių kunigų seminarijos auklėtiniai.

Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas perskaitė apaštališkojo nuncijaus Pedro López Quintana homiliją skirtą šiam minėjimui. Arkivyskupas pasidalino Dievo Motinos žinia, kuri visus kviečia atsiversti, būti ištikimiems Evangelijai ir būti Dievo įrankiais perkeičiančiais šį pasaulį.

Šios ypatingos dienos proga, šv. Mišių pabaigoje arkivyskupas Lionginas Virbalas visus pakvietė išreikšti atsidavimą Dievo Motinai, pavedant save, Tėvynę, jos dabartį ir ateitį Pasiaukojimo maldos žodžiais.

Kauno kunigų seminarijos piligrimams ši diena buvo pažymėta ypatinga motiniška Dievo Motinos globa ir rūpesčiu mumis visais. Marija per visus žmonijos istorijos amžius nepaliauja būti kartu su mumis vesdama ir rodydama kelią pas savo Sūnų.

IV kurso klierikas Liutauras Vilėniškis 

ALBUMAS.jpg

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)