Svečiavosi Vanda Ibianska

vandaVasario 22d., trečiadienį, su Kauno kunigų seminarijos bendruomene susitiko ilgametė „Artumos“ žurnalo redaktorė, knygos „Gyvenimas kaip senas vynas“ autorė Vanda Ibianska.

 

Prelegentė trumpai apžvelgė pagrindinius žurnalistikos istorijos bruožus, pasidalijo mintimis apie rašytinio žodžio svarbą perduodant autentišką Gerosios Naujienos turinį. Vanda Ibianska pažymėjo, jog rašytiniam žodžiui Lietuvoje, ypač  lietuviškos spaudos išlikimui ir savotiškam atsigavimui bei suklestėjimui XIXa. pabaigoje – XXa. pradžioje didelę įtaką turėjo dvasininkija. Pasak prelegentės, net ir šiandien šioje srityje dvasininkai turi aktyviai darbuotis, nes rašytinis žodis ne tik ilgai išlieka, bet ir duoda vaisių.

Susitikimo metu ilgametė krikščioniškosios žiniasklaidos darbuotoja pasidalijo mintimis apie tai, kodėl svarbu parapijoms turėti savo, nors ir nedidelius, laikraštėlius, koks turinys ir kokia apimtis jų turėtų būti, kad tie leidinėliai duotų pastoracinių vaisių. Pavyzdžiui, verta rašyti, kuriomis intecijomis bus meldžiamasi, kad nebūnantys Šv. Mišiose turėtų konkrečią intenciją, užtartų maldoje. Sveikatos skiltis laikraštėlyje sudomins kiekvieną, o Dievo žodžio (Šventojo Rašto) apmąstymai, paaiškinimai bus labai naudingi, nes daugelis mažai teišmano šį dvasios lobyną.

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)