ŠVENTĖME ARKIVYSKUPIJOS JUBILIEJŲ

jubiliejus.jpg

Birželio 22 – 24 d. Kauno kunigų seminarijos klierikai ir vadovybė dalyvavo renginiuose, skirtuose Kauno arkivyskupijos 90 – tąjam jubiliejui paminėti.

Trečiadienį, birželio 22 d. , seminarijos rektorius mons. Aurelijus Žukauskas ir du klierikai atstovavo seminarijos bendruomenę arkivyskupijos simpoziume, kuriame įvairias sielovados sritis atstovaujantys pasauliečiai, kunigai ir pašvęstojo gyvenimo atstovai diskutavo apie sielovadinę arkivyskupijos situaciją, klausėsi dr. Irenos Laumenskaitės, vysk. Kęstučio Kėvalo, Vaidos Spangelevičiūtės-Kneižienės, dr. Artūro Lukaševičiaus, arkivysk. Liongino Virbalo S.J. ir dr. Vincento Vobolevičiaus pranešimų aktualiomis sielovadai temomis.

Ketvirtadienį, Šv. Jono Krikštytojo Gimimo iškilmės išvakarėse Kauno arkivyskupijos jaunimo centras subūrė jaunuolius evangelizacinei akcijai “Šviesa naktyje” Kauno senamiestyje. Į evangelizacinę misiją Kauno senamiesčio gatvėse jaunuolius ir prie jų prisijungusį klieriką tam skirtose apeigose palaimino ir išsiuntė jaunimo kapelionas ir seminarijos prefektas kun. Kęstutis Genys. Jaunuolių pakviesti žmonės netruko užpildyti Kauno arkikatedrą, kurioje malda ir Švč. Sakramento adoracija tęsėsi net po vidurnakčio.

Penktadienį, birželio 24 d. – arkivyskupijos globėjo Šv. Jono Krikštytojo Gimimo iškilmėje švęstoje Eucharistijoje seminarijos klierikai asistavo šventimui vadovavusiam Kauno arkivyskupui Lionginui Virbalui SJ. Labai džiaugėmės sužinoję, jog mūsų seminarijos rektorius už nuoširdžią tarnystę ugdant būsimuosius kunigus yra apdovanojamas aukščiausiu arkivyskupijos garbės ženklu – Šiluvos Dievo Motinos medaliu! Po Eucharistijos drauge su rektoriumi ir būriu tikinčiųjų vaišinomės pietumis ir ragavome didelį šventinį tortą!

Daugiau apie Kauno arkivyskupijos jubiliejaus paminėjimą skaitykite paspaudę žemiau esančią nuorodą.

arkivyskupija.jpg

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)