Kambarių laiminimas

aspergillumVasario 3 d. vakare, naujo akademinio pusmečio pradžioje, buvo laiminami seminaristų kambariai. 

Kambarius, į kuriuos po žiemos atostogų įsikraustė klierikai, laimino seminarijos dvasios tėvas kun. Audrius Arštikaitis.

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)