ŠVENTOSIOS MIŠIOS VDU KATALIKŲ TEOLOGIJOS FAKULTETE

Gegužės 20 d. Kauno kunigų seminarijos klierikai bei vadovai meldėsi drauge su VDU KTF akademine bendruomene.

ktf_misios.jpg

Šventąsias Mišias aukojo Kauno vyskupas augziliaras Kęstutis Kėvalas, koncelebravo kunigai, dėstantys Katalikų fakultete bei seminarijos vadovai. Šventose Mišiose dėkojome Dievui už besibaigiančius akademinius metus ir meldėme ramybės artėjančios egzaminų sesijos akivaizdoje. Po Šventųjų Mišių fakulteto studentų ir dėstytojų laukė „siurprizas ant ratų“ – išvyka autobusu niekam nežinoma kryptimi. Tikimės, kad tas siurprizas buvo smagus nuotykis!

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)