TARPTAUTINĖJE MOKSLINĖJE KONFERENCIJOJE TELŠIUOSE

boruta.jpg

Lapkričio 18 d. šeši Kauno kunigų seminarijos klierikai dalyvavo tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Telšiuose, skirtoje vyskupo Justino Staugaičio 150 – osioms gimimo metinėms paminėti.

Konferencijoje, kuri prasidėjo menine programa, įžanginį žodį tarė Telšių vyskupas doc. dr. Jonas Boruta SJ.

Pranešimus skaitė profesorius iš Popiežiškojo Laterano universiteto dr. Agostino Montan, kanauninkas Andriejus Sabaliauskas, dr. Algimantas Katilius. Konferencijos dalyviai drauge šventė Eucharistiją Telšių Šv. Antano Paduviečio katedroje, vėliau buvo atdengta atminimo lenta ant Telšių vyskupijos kurijos sienos.

Pasivaišinę pietumis Telšių vysk. Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje, vykome į Varnius trumpam stabtelėti prie buvusios Žemaičių vyskupijos seminarijos, kurios tradicijas tęsia dabartinė seminarija Kaune.

ALBUMAS.jpg

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)