TIKĖJIMO METŲ UŽBAIGIMAS

 Švęsdama Kristaus Karaliaus iškilmę, Visuotinė Katalikų Bažnyčia užbaigė pop. Benedikto XVI paskelbtus Tikėjimo metus.

tikejimometai.JPG

Šv. Apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje Kauno arkivyskupija drauge su savo ganytoju arkivyskupu Sigitu Tamkevičiumi bei gausiu būriu kunigų Tikėjimo metus užbaigė iškilmingai švęsdama Eucharistiją, kurioje asistavo ir Kauno kunigų seminarijos klierikai.

Šioje iškilmėje taip pat minėtas ir Kauno arkikatedros 600 metų jubiliejus, kurio progai kompozitorius Gintaras Samsonas sukūrė giedamąsias Šv. Mišių dalis, o atliko Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos choras, kamerinis choras „Aidija“ ir Lietuvos kamerinis orkestras.

Eucharistijos pabaigoje arkivyskupas Sigitas Tamkevičius parapijų, bažnytinių institucijų, vienuolijų bei mokyklų atstovams įteikė gražiai įrėmintus Nikėjos – Konstantinopolio tikėjimo išpažinimo simbolius.

 

Dėkojame Dievui už visas malones, kurias gavome per šiuos Tikėjimo metus!

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)