TRADICINIS KALĖDINIS VAKARAS SEMINARIJOJE

Gruodžio 20 d. Kauno kunigų seminarijos bendruomenė susirinko į tradicinį kalėdinį vakarą.

Kuciosseminar.jpg

Vakarą pradėjome švęsdami Eucharistiją, kurios metu dėkojome Dievui už besibaigiančius metus. Džiaugėmės, jog šį vakarą prie mūsų prisijungė ir propedeutinio kurso klierikai iš Šiluvos, kartu su kurso vadovu kun. Ramūnu Norkumi bei prefektu kun. Audriumi Martusevičiumi.

Po Eucharistijos visi susirinkome refektoriuje, kur seminarijos rektorius mons. Aurelijus Žukauskas Gerumo Angelo statulėlėmis apdovanojo tuos, kurie savo pastangomis, tarnavimu ar aukomis darė gerumo stebuklus, dėka kurių  seminarijoje yra gera būti.  Asmeniškai padėkoti  bei išsakyti linkėjimus vieni kitiems galėjome laužydami ir dalindamiesi kalėdaičiu.

Prieš šventinę vakarienę klausėmės klieriko Vincento Lizdenio atliekamų dainų, o propedeutinio kurso klierikai  pačių statytame spektaklyje pasistengė perteikti tai, ko reikia, kad Kalėdos įvyktų.

Kitos dienos rytą Kauno kunigų seminarijos klierikai išvyko atostogų į savo gimtąsias parapijas.

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)