Tradicinis Seminaristų susibūrimas Aušros Vartuose

Kiekvienais metais Aušros Vartų Dievo Gailestingumo Motinos globos atlaidų metu vienas vakaras skiriamas maldai už pašaukimus. 

Šių metų lapkričio 15 dieną Vilniuje bendrai maldai rinkosi visų Lietuvos kunigų seminarijų bendruomenės. Ketvirtadienio popietę vyko kursų susitikimai. Švenčiausiojo Sakramento adoracijai Vilniaus šventosios Teresės bažnyčioje vadovavo Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos auklėtiniai.

            Vėliau Aušros Vartų koplyčioje kartu su tądien į šventovę susirinkusiais ir per Marijos radiją kartu prisijungusiais tikinčiaisiais Kauno kunigų seminarijos klierikai kalbėjo Rožinio maldą.

            Iškilmingų Šventų Mišių aukai vadovavo Vilniaus šventojo Juozapo kunigų seminarijos rektorius monsinjoras Žydūnas Vabuolas, koncelebravo visų seminarijų vadovai, kiti į atlaidus atvykė kunigai. Sakydamas homiliją,  mons. Ž. Vabuolas kiekvieną ragino nebijoti būti raugu – ta mažyte pradžia, nuo kurios įrūgsta visas pasaulis.

            Pasibaigus Šventoms Mišioms visų trijų seminarijų klierikai ir jų vadovai kartu nusifotografavo. Susitikimas baigtas pabendravimu prie arbatos puodelio Domus Maria salėje.

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)