TREČIAKURSIŲ ĮVILKTUVĖS

Lapkričio 22 d. du Kauno kunigų seminarijos klierikai buvo įvilkti į kunigiškąjį rūbą – sutaną.

IVILKTUVES2014.JPG

Trečiakursiai Emilis ir Vincentas nuo šiol dėvės rūbą, kuris, pasak vyskupo Kęstučio Kėvalo, yra gyvas liudijimas. Juoda sutana vilkintis dvasininkas yra tarsi Dievo šešėlis, kurį matydami žmonės gali susimąstyti apie nematomą šešėlio Sąvininką – tokia gražia įžvalga apie šį rūbą pasidalino pirmakursis klierikas Vytautas. Klierikams šio rūbo apsivilkimas yra svarbus apsisprendimo toliau žengti kunigystės link momentas.

Įvilktuvių šventė seminarijoje kasmet vyksta Kristaus Karaliaus iškilmės išvakarėse. Šiemet šia proga švenčiamoje Eucharistijoje arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ homilijos metu užsiminė apie sutaną dėvėjusius Kristaus Karaliaus karius – dvasininkus, įvairiais laikmečiais ištikimybę savo Karaliui paliudijusiais atiduodant netgi savo gyvybę.

Įvilktuvių proga pasveikinti atėjusiems artimiesiems ir visai seminarijos bendruomenei klierikai parodė trumpą vaidinimą apie jauno vaikino, trokštančio tapti kunigu, susitikimą su vyskupu Pranciškumi Būčiu MIC. Vyskupas P. Būčys buvo labai artimas palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio bičiulis ir bendradarbis, tarnavęs rytų apeigų katalikams. Vaidinimą klierikams padėjo paruošti kompozitorė ir muzikantė Vita Vaitkevičienė, o Kauno pirmosios muzikos mokyklos merginų kanklių ansamblis šventę papuošė labai gražiai atliktais muzikiniais kūriniais. Po vaidinimo visi pasivaišinome ir pabendravome agapėje.

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)