Vasario 16- osios minėjimas

prisikelimo16Vasario 16- ąją, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną, Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje buvo aukojamos iškilmingos Šventosios Mišios. 

Pamaldose dalyvavo miesto valdžios, aukštųjų mokyklų, krikščioniškų ir tautinių organizacijų atstovai, Seimo nariai. Eucharistijos liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, koncelebravo vyskupas augziliaras Jonas Ivanauskas, prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas, parapijos klebonas dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, kan. Robertas Pukenis, seminarijos vadovybė, kiti Kauno miesto parapijų kunigai. Asistą rengė Kauno kunigų seminarijos klierikai.

Sakydamas homiliją, arkivyskupas ragino drąsiai pasitikti rytojų, būti ištvermingiems išmėginimuose,kaip pavyzdį  pateikė palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio MIC gyvenimą, pabrėždamas, jog palaimintasis net ir sunkiausiose gyvenimo aplinkybėse pasitikėjo tik  Viešpačiu, kartu su Juo keliavo plėsdamas  Dievo Karalystę.

Baigiantis Šventoms Mišioms buvo sugiedotas Lietuvos Respublikos himnas, spalvinga jaunimo eisena, kaip ir kasmet, miesto gatvėmis patraukė į Karo muziejaus sodelį.

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)