VASARIO 16 - TOJI.

Vasario16.JPG

Vasario 16 d. Kauno kunigų seminarijos klierikai ir vadovybė šventė valstybinę šventę – Lietuvos Nepriklausomybės dieną.

 

Ankstų vasario – 16 tosios rytmetį, prieš pradėdami bendruomeninę maldą, į seminarijos bažnytėlę įnešėme istorinę trispalvę, kuri dar prieš Nepriklausomybės atkūrimą 1990 metais buvo pirmą kartą iškelta seminarijoje. Pamaldų metu dėkojome Dievui už šią brangią dovaną – Tėvynės laisvę, po kurių sugiedoję Lietuvos respublikos himną, istorinę trispalvę iškėlėme seminarijos kiemelyje.

10 val. Kristaus Prisikėlimo bazilikoje šventėme Eucharistiją drauge su arkivyskupu Sigitu Tamkevičiumi ir vyskupu Kęstučiu Kėvalu. Džiugu, jog švęsdami Lietuvos Nepriklausomybės dieną pasimelsti į baziliką susirinko nemažai akademinio jaunimo, įvairių politinių partijų atstovų bei Kauno miesto savivaldybės tarnautojų.

Po Eucharistijos seminarijos rektorius monsinjoras Aurelijus Žukauskas visus klierikus pakvietė į savo butą šventės proga pasigardžiuoti ledais ir  puikiąja rektoriaus kava. Buvo gera tvyrant šeimyniškai nuotaikai pabendrauti ir padainuoti patriotines dainas. 

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)