VDU KATALIKŲ TEOLOGIJOS FAKULTETO TALENTŲ VAKARAS

Lapkričio 13 d., ketvirtadienį, dalyvavome Vytauto Didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto studentų bei dėstytojų talentų vakare.

talentai.JPG

Didžioji VDU aula vėl tapo talentų išsiskleidimo vieta. Jau daugiau kaip dvidešimt metų vyksta prof. Kun. Kęstučio Trimako ir buvusio ilgamečio KTF dekano prelato Vytauto Stepono Vaičiūno inicijuotas renginys, suburiantis jaukiam ir džiaugsmingam vakarui katalikų teologijos fakulteto dėstytojus, studentus bei jų draugus.

Šiemet talentų vakaro vedėjai ir organizatoriai buvo studentės Ieva ir Gintarė bei šmaikštuolis pirmakursis Jonas, turintis ypatingai aukštos klasės jumoro jausmą.

Mes, klierikai, nelikome tik pasyviais talentų vakaro stebėtojais, bet išėjome į sceną ir sudainavome senovinę katechetinę giesmę „Oj tu žeke, žekeli...“

Daug ovacijų susilaukė fakulteto dėstytojų ir darbuotojų pasirodymas, kuriame dominavo jūreiviška tematika.

Dėkojame talentų vakaro organizatoriams ir jau laukiame kitų metų renginio!

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)