Viešpaties paaukojimo šventė - pasaulinė Dievui pašvęstojo gyvenimo diena 

grabnyios.jpg

Vasario 2d. Kauno kunigų seminarijos auklėtiniai dalyvavo pamaldose Kauno arkikatedroje. Šventė arkikatedroje prasidėjo Vakarine liturgine valanda, kuriai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas.

Po jos sekė iškilminga procesija su žvakėmis simbolizuojanti Kristų – pasaulio šviesą. Savo homilijoje arkivyskupas Lionginas Virbalas akcentavo du svarbius tikėjimo simbolius: žvakę ir Evangeliją kaip šviesos šaltinius, kurie apšviečia mūsų gyvenimą. Žvakė apšviečia esant tamsoje, ji suvienija kartu besimeldžiančius žmones, tačiau ji užgęsta sudegusi, todėl mums reikia kitos šviesos, kuri niekada neužgęsta. Tai yra Evangelijos šviesa, o jos šaltinis yra pats Kristus, kuris šviečia pasauliui. Šios šviesos skleidimas yra pavestas kiekvienam krikščioniui, nes Jis yra pasakęs: „Jūs pasaulio šviesa“ (Mt. 5,14). Kai pasaulyje tamsu, mes esam atsakingi, kad Kristaus šviesa apšviestų pasaulį, mes turime būti Kristaus akys, kurios parodytų jautrumą kitiems, atleistų nusidėjėliams, verktų su liūdinčiais.

Kalbėdamas apie Senojo Testamento kunigus – levitus, arkivyskupas pastebėjo, kad ji buvo vienintelė Izraelio giminė, kuri neturėjo paveldėjimo į žemę teisės. Kodėl? Tam, kad būtų ženklu kitiems, jog ne žemė, bet Dievas yra visų paveldas. Didžiausias turtas šioje žemėje yra Viešpats. Savo homiliją arkivyskupas užbaigė mintimi, kad Evangelija yra mūsų visų didžiausias turtas dėl kurio gyvename ir kuris suteikia prasmę visam mūsų gyvenimui.

Po šv. Mišių pašvęstojo gyvenimo bendruomenių nariai kartu su kunigais ir seminaristais buvo pakviesti į agapę pranciškonų šv. Jurgio vienuolyne.

V kurso klierikas Liutauras Vilėniškis

ALBUMAS.jpg

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)