Vyskupo Dariaus Trijonio konsekracija

Vysk._Darius.jpg

2017 m. gruodžio 16 d. Kauno kunigų seminarijos bendruomenė vyko į Vilniaus arkikatedros baziliką, bendra malda palydėti kun. nominatą Darių Trijonį  ir dalyvauti jo konsekracijos iškilmėje. Bazilikoje kartu meldėsi nuncijus arkivyskupas Pedro Lopez Quintana taip pat iš visos Lietuvos susirinkę vyskupai bei svečiai vyskupai iš Baltarusijos, Latvijos, Lenkijos.  

Taip pat iškilmėse dalyvavo ir gausus būrys kunigų bei vienuolijų atstovų, bei, žinoma, tikintieji, kurie atvyko kartu maldoje užtarti kun. Darių Trijonį jo tarnystėje.

Arkivyskupas Gintaras Grušas šv. Mišių pamoksle drąsino kunigą Darių remdamasis Pauliaus laišku Timotiejui - „Būk tikintiesiems pavyzdys žodžiu, elgesiu, meile, tikėjimu, skaistumu“ (1 Tim 4, 12). Arkivyskupas Gintaras Grušas kvietė būti įrankiu Dievo rankoje visa širdimi vykdant tą misiją, kurią Dievas paskyrė.

Taip pat pamoksle ganytojas akcentavo, kad išganymo istorijoje Dievas veikia per paprastus įrankius, per mažutėlius. Ir štai naujai šventinamo vyskupo Dariaus Trijonio vyskupystės šūkis „Simplicitas et sinceritas“ (paprastumas ir nuoširdumas) yra paimtas iš apaštalo Pauliaus antrojo laiško korintiečiams, kuriame jis mini, jog „mes vadovavomės iš Dievo einančiu paprastumu bei nuoširdumu – ir ne kūniška išmintimi, bet Dievo malone“ (2 Kor 1, 12b). Arkivyskupas Gintaras Grušas kreipdamasis į šventinamąjį, kalbėjo „Viešpats kviečia Tave, Dariau, ir mus visus į tą paprastumą, kuriame glūdi nepaprasta jėga. Niujorko kardinolas Dolanas televizijoje kalbėjo, kad, jo nuomone, popiežiaus Pranciškaus sėkmės formulė yra sugebėjimas būti ir paprastam, ir nuoširdžiam. Kaip to reikia mums visiems. Gyventi paprastai ir nuoširdžiai – tai taip pat gyventi nepadalinta širdimi. Savo širdimi ir gyvenimo pavyzdžiu atspindėti Dievo paprastumą. Tiesa yra paprastesnė už melą. Gėris yra paprastesnis už blogį. Grožis yra paprastesnis už šlykštumą. Dievas yra visiškai tobulas, visiškai paprastas ir kviečia mus atspindėti tą jo tiesą, jo gėrį ir jo grožį pasaulyje.“

Kun. Darių Trijonį į vyskupus įšventino Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, tokiu būdu perduodamas vyskupystės dovaną. Nuo šiol vyskupas Darius Trijonis darbuosis Vilniaus arkivyskupijoje, kartu su vyskupu Arūnu Poniškaičiu bei arkivyskupu Gintaru Grušu. Šiuo metu Lietuvoje vyskupas Darius Trijonis tapo devintuoju aktyviai vyskupijoje veikiančiu vyskupu.

Visa Kauno kunigų seminarijos bendruomenė sveikiname vyskupą Darių Trijonį vyskupo konsekracijos proga ir meldžiame, kad šventųjų užtarimu bei Dievo Motinos globos padedamas uoliai vykdytų savo tarnystę paprastumo ir nuolankumo dvasioje, o mylinčioje širdyje tilptų visi Dievo pavesti ganomieji. 

V kurso klierikas Liutauras Vilėniškis
Nuotraukų autoriai:  Laima Penek ir klr. Edgaras Versockis

ALBUMAS.jpg

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)