Ypatingojo misijų mėnesio pradžios iškilmė

misijas.jpg

Popiežius Pranciškus spalio mėnesį paskelbė misijų mėnesiu. Lietuvos vyskupai ir tikintieji ypatingąjį misijų mėnesį pradėjo iškilmingomis šv. Mišiomis Kaišiadorių katedroje.

Šv. Mišioms vadovavo Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Gintaras Grušas. Drauge šv. Mišias koncelebravo apaštališkasis nuncijus Lietuvoje arkivyskupas Petar Rajič, Lietuvos vyskupai, seminarijų rektoriai ir kunigai iš įvairių Lietuvos vyskupijų. Mišioms patarnavo Lietuvos seminarijų auklėtiniai.
Homiliją sakė Kauno arkivyskupijos apaštalinis administratorius vysk. Algirdas Jurevičius. „Brangieji, tikriausiai negalvojame apie tai, kad turėtume tapti misionieriais kokiuose nors tolimuose kraštuose, kur Kristus dar nėra pažįstamas. Tačiau ar mūsų kraštas, ar mūsų aplinka nėra tapusi misijų kraštu?" – klausė vyskupas. – "O tu, broli, sese, ar jau radai savo vietą Bažnyčioje? Kaip tu myli savo Bažnyčią? Dalyvauji drauge su kitais jos gyvenime? Domiesi jos misija? Ar meldiesi už jos ganytojus, kunigus, katechetus, visus misionierius, kitose šalyse padedančius pažinti ir pamilti Viešpatį Jėzų? Ar stengiesi mylėti bažnytinę bendruomenę, kurios prieglobstyje gyveni? Juk tam esame pakrikštyti ir siunčiami būti Kristaus ruporais.“
Po šv. Mišių vyskupai procesijos būdu ėjo iki didžio misionieriaus pal.  arkivysk. Teofiliaus Matulionio sarkofago ir pavedė jo globai ypatingąjį misijų mėnesį Lietuvoje.

Klier. Zenonas Turauskas

 nuotraukos Klier. Tautvydo Kapcevičiaus 

ALBUMAS.jpg

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)