Exultet

Posted by Seminarija on March 30, 2011

Exultet

Kai dar buvau jaunas ir ne klajūnas (Sir 51, 13).

Suradau Tave, o Mergele. Paskyriau Tau savo širdį,

bet pamiršau ją atiduoti.

Penėjai mane, o aš troškau ko kito.


Kuklus...

Posted by Seminarija on February 14, 2011

                   Kuklus


Iš dienoraščio...

Posted by Seminarija on May 4, 2011

          iš dienoraščio...


Tu...

Posted by Seminarija on September 23, 2011

                           Tu...


I Šaltį

Posted by Seminarija on October 27, 2011

                     Į šaltį


...dėl meilės, Kuri yra Jėzus Kristus...