Rožinio Karalienės atlaidai

Spalio 7 dieną teko lankytis Pasvalio mieste. Čia vyko Švenčiausios Mergelė Marijos, Rožinio Karalienės atlaidai ir Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio maldos grupelių kongresas.

 Vykome kartu su Marijos radijo administratore Lina Ražukaite ir ilgamete savanore bei laidų vedėja Genute Ulevičiene.

Jau atvykus į Pasvalį muus pasitiko balti Šventojo Jono Krikštytojo bažnyčios bokštai. Nors niekada anksčiau nesu buvęs šioje bažnyčioje, tačiau ji man brangi – josios šventoriuje ilsisi mane pakrikštijęs mons. Jonas Balčiūnas.

Bažnyčia dekano kun. Algio Neverausko rūpesčiu atremontuota, išpuošta. Tai viena pirmųjų bažnyčių Lietuvoje, šildomų geoterminiu vandeniu.

                      Pagrindines Sumos Mišias aukojo Saločių parapijos klebonas kun. Eimantas Novikas. Homilijos metu kunigas dalijosi mintimis apie Rožinio maldos svarbą, trumpai apžvelgė jo istoriją.  Po šv. Mišių vyko Eucharistinė procesija. Pasibaigus pamaldoms, čia pat, bažnyčioje, vyko trumpa konferencija „Marija – mūsų tikėjimo pavyzdys“. Ją giesme pradėjo ansamblis iš Kaišiadorių „Rudenėlis“. Vėliau Marijos radijo administratorė Lina Ražukaitė supažindino susirinkusiuosius su šio radijo istorija, misija. Man teko pasidalinti mintimis apie Mariją – tikėjimo pavyzdį. Tai buvo pagrindinis konferencijos pranešimas. Jame, pasiremdamas filosofo Antano Maceinos ir palaimintojo popiežiaus Jono Pauliaus II mintimis, bandžiau atskleisti, jog Marija visuomet yra „laimingai įtikėjusioji“. Genutė Ulevičienė kalbėjo apie savanorystės svarbą Gerosios Naujienos skleidimo darbe. Ji pažymėjo, kad Evangelijos žinia turi būti perteikiama džiugiai. Konferencija baigta bendra giesme. Mane asmeniškai sujaudino viena močiutė. Po renginio, išeinant iš bažnyčios, ji į rankas įdavė nedidelę šokolado plytelę, tardama: „Auka seminarijai“.

Vėliau Pasvalio kultūros namuose vyko nuotaikinga agapė, kurios metu buvo galimybė pabendrauti su kiekvienu, atvykusiu į šventę. 

Liudija klier. Nerijus Pipiras

Komentarai:

Palikite atsiliepimą(Nerodomas viešai .)